Covid-19 richtlijnen geldende per 17 januari 2022

Onze opleidingen en trainingen mogen doorgaan. Uiteraard is voor SMINK de veiligheid van alle cursisten, instructeurs en andere betrokkenen van groot belang. Gedurende de Covid-19 pandemie hanteren wij aanvullende richtlijnen bij het geven van opleidingen en trainingen. Uitgangspunt zijn de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en het daaruit voortvloeiende brancheprotocol 'Veilig trainen voor BHV-, EHBO, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de Covid-19 pandemie'.


Klik hier voor het brancheprotocol in .pdf

RIVM-maatregelen voor cursisten, instructeurs en andere betrokkenen

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden) of verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden). Handel vervolgens volgens de richtlijnen die het RIVM voor deze situaties geeft;
 • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten;
 • Houdt 1,5 meter afstand;
 • Schud geen handen;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen (alcoholgel en alcoholvloeistof) wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn;
 • Wegwerpmondmaskers worden geadviseerd, waarbij medische mondkapjes (type II) de voorkeur hebben. Gebruik geen zelfgemaakte stoffen mondkapjes;
 • Zorg dat het mondkapje de neus, mond en kin bedekt;
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht bij verplaatsing en als je zit.


Maatregelen op de locaties

 • Op dit moment is het niet nodig om op onze eigen opleidings- & trainingslocatie in Ruinen een toegangsbewijs (coronavaccinatiebewijs of testen voor toegang) te tonen;
 • Als er gebruik gemaakt wordt van een externe locatie waar wel een toegangsbewijs noodzakelijk is, dan zullen we dit tijdig bekend maken. Deelname is dan ook echt alleen mogelijk met een geldige QR-code;
 • Vooraf hebben we bekeken of de ruimte groot genoeg is voor het aantal deelnemers. We kijken dan naar het aantal m2 per aanwezige en of er voldoende ruimte is om te oefenen en om te verplaatsen;
 • De gedrags- en hygiëneregels zullen zichtbaar zijn op de locatie en ook bekend gemaakt worden tijdens de veiligheidsinstructie. Tevens zullen er voldoende reinigings- en desinfectiemiddelen beschikbaar zijn op de locatie;
 • Onze instructeur zal altijd voorafgaand aan de bijeenkomst een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitvoeren om te checken of aan alle richtlijnen kan worden voldaan.


Maatregelen omtrent oefenen, materialen en demonstraties

 • Elke deelnemer krijgt eigen verbandmiddelen om mee te oefenen, deze worden na gebruik weggegooid;
 • Wanneer deelnemers in aanraking komen met materialen hoeven geen handschoenen te worden gedragen. Dit mag wel. Reinig steeds de handen na gebruik van materialen;
 • Eerste Hulp handelingen en het aanleggen van verbanden hoeven niet op elkaar of op een simulatieslachtoffer (Lotus) geoefend te worden, maar 'op afstand' of op speciaal daarvoor geschikte oefenmaterialen. Ook een demonstratie van de instructeur zal niet op een cursist gedaan worden;
 • Volgens de adviezen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) moet ook de reguliere reanimatie, inclusief beademen, worden geoefend. Alle poppen worden na gebruik door de deelnemer adequaat gereinigd. Bij reanimatiepoppen met een longzakje wordt het longzakje na elke deelnemer vervangen;
 • De inzet van een simulatieslachtoffer (Lotus) is mogelijk op anderhalve meter afstand en waardevol voor het oefenen van uitvragen, beeldvorming, hulp op afstand en instructies voor zelfhulp;
 • Ook bij het onderdeel brandbestrijding buiten of op de blusbaan in het oefencentrum of bij de uitvoering van een scenariotraining of ontruimingsoefening moet de 1,5 meter afstand gehouden worden;
 • Alle leermiddelen worden voor-, tijdens- en na de cursus adequaat gereinigd en/of gedesinfecteerd volgens de voorschriften van de fabrikant.

Per 25-09-2021 richtlijnen daadwerkelijke reanimatie buiten het ziekenhuis terug naar normaal

Door de vaccinaties is de kans op ziekte door Covid-19 nu sterk verminderd. Daarom heeft de Nederlandse Reanimatie Raad in overleg met Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg en HartslagNu besloten dat het verantwoord is de reanimatiezorg weer terug te brengen naar de situatie van voor de pandemie. Slachtoffers van een circulatiestilstand kunnen weer worden gereanimeerd volgens de normale richtlijnen, inclusief beademen. Blijf echter altijd wel het gezonde verstand gebruiken, denk altijd aan eigen veiligheid en gezondheid!

Meer informatie:

Nederlandse Reanimatie Raad

Rijksoverheid

RIVM