Covid-19 richtlijnen geldende per 25 februari 2022

Het land is weer open: brancheprotocol veiligheidscursussen vervalt.


Zoals aangekondigd in de persconferentie van dinsdag 15 februari 2022 is Nederland weer open gegaan vanaf vrijdag 25 februari 2022. Op alle fronten is de impact van omikron aan het afnemen. Conform de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM is het brancheprotocol voor veiligheidscursussen dan ook komen te vervallen.


We zijn optimistisch maar blijven realistisch. Veiligheid van onze cursisten en medewerkers staat nog steeds voorop! De basisadviezen blijven dan ook belangrijk: handen wassen, goed ventileren, hoesten en niezen in je elleboog. Afstand houden en het dragen van mondkapjes (ook als het niet meer overal hoeft) blijft wel degelijk verstandig. Wij moeten immers ook rekening houden met mensen in de risicogroepen. Wanneer je positief getest bent op Covid-19 dan gaan wij ervan uit dat je je afmeldt en thuis blijft. Daarnaast kan het ook zijn dat onze opdrachtgevers zelf nog wel aanvullende richtlijnen hanteren, voor de zekerheid. Ook wij zullen deze dan opvolgen. 


Mochten omstandigheden aanleiding geven voor een nieuw protocol, dan zullen wij die weer opnieuw invoeren en naleven. 


Tot slot hebben wij grote waardering voor iedereen die in de afgelopen roerige jaren alles op alles hebben gezet om de BHV-, EHBO, reanimatie en overige veiligheidscursussen veilig doorgang te laten vinden. Zowel de deelnemers als onze opdrachtgevers als onze medewerkers. Het viel vaak niet mee met acute ziekmeldingen van deelnemers en instructeurs, locatiewijzigingen, planningsproblemen, etc. Maar het is gelukt dankzij de geduldigheid en medewerking van iedereen. 


Bedankt!!

Per 25-09-2021 richtlijnen daadwerkelijke reanimatie buiten het ziekenhuis terug naar normaal

Door de vaccinaties is de kans op ziekte door Covid-19 nu sterk verminderd. Daarom heeft de Nederlandse Reanimatie Raad in overleg met Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg en HartslagNu besloten dat het verantwoord is de reanimatiezorg weer terug te brengen naar de situatie van voor de pandemie. Slachtoffers van een circulatiestilstand kunnen weer worden gereanimeerd volgens de normale richtlijnen, inclusief beademen. Blijf echter altijd wel het gezonde verstand gebruiken, denk altijd aan eigen veiligheid en gezondheid!

Meer informatie:

Nederlandse Reanimatie Raad

Rijksoverheid

RIVM